Konkubinat

KONKUBINAT – stan faktyczny; „osoba bliska”

- zgoda matki na przysposobienie jej dziecka przez konkubenta oznacza, że ona sama utraci nad dzieckiem władzę rodzicielską
- osoby pozostające w konkubinacie nie mogą wspólnie przysposobić dziecka ani wspólnie pełnić funkcji opiekuna
- nie można stosować analogicznie przepisów o małżeństwie

Współwłasność konkubentów może powstać tylko na ogólnych zasadach prawa cywilnego

Jeżeli mąż ma kochankę i wspólnie z nią nabywa przedmioty majątkowe, to mogą one stanowić współwłasność męża, żony i kochanki

Faktyczną wspólnotę regulują tzw. umowy konkubenckie, a w razie ich braku – przepisy najbardziej do konkretnych sytuacji adekwatne. U celów umów konkubenckich leży raczej ukształtowanie stosunków osobistych.

Comments are closed.